AIKO Koduvalve privaatsusteade Photo on Demand funktsiooni (PhoD) kasutamise kohta

 1. 1 Üldine

  1. 1.1 G4S Eesti AS (edaspidi: teenuseosutaja) suhtub teie privaatsusse tõsiselt ja teeb kõik endast oleneva, et teie andmeid käsitletaks võimalikult turvaliselt ja konfidentsiaalselt.
  2. 1.2 Lisaks G4S Eesti AS isikuandmete töötlemise põhimõtetele (avaldatud aadressil https://www.g4s.ee/privaatsus) kirjeldab antud AIKO Koduvalve privaatsusteade (edaspidi: privaatsusteade) seda, kuidas teenuseosutaja teie isikuandmeid töötleb ja millised kolmandad isikud võivad teie isikuandmetele ligi pääseda, kui kasutate teenuseosutaja AIKO Koduvalve mobiilirakenduses funktsiooni nimega Photo on Demand (edaspidi: PhoD).
  3. 1.3 Privaatsusteade on veebilehel [G4S Aiko koduvalve https://aiko.ee] toodud G4Si isikuandmete töötlemise põhimõtete lahutamatu osa, kus samuti viidatakse antud dokumendile. Palume teil lugeda antud privaatsusteadet, siit leiate informatsiooni selle kohta, milliseid teie isikuandmeid PhoD funktsiooni kohta salvestatakse ja kui kaua teenuseosutaja neid säilitab.
  4. 1.4 Teie isikuandmete vastutav töötleja on teenuseosutaja. Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saate ühendust võtta vastutava töötlejaga punktis 4.1 toodud kontaktandmetel.
  5. 1.5 Teenuseosutajal on õigus vastavalt vajadusele ja PhoD funktsiooni omaduste muutmisel käesolevat dokumenti täiendada, muuta või asendada.
  6. 1.6 Antud dokumendi punkt 2 sisaldab olulist teavet selle kohta, millal teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, ja sellise edastamise võimalike tagajärgede kohta. Palun lugege antud dokument kõigepealt läbi ja ärge kasutage PhoD funktsiooni, kui te tingimustega ei nõustu. Kui PhoD funktsiooni lubate, nõustute käesolevate dokumendi tingimustega.
 2. 2 Photo on Demand funktsioon

  1. 2.1 PhoD funktsiooni kuvatakse teenuseosutaja AIKO Koduvalve mobiilirakenduses. Funktsioon võimaldab kasutajatel teha pilte, kasutades selleks pildiga tuvastamist toetavaid süsteemi andureid (kaameraid) igal ajal olenemata sellest, kas seadmed on valve all või mitte. PhoD funktsioon võimaldab näha olukorda hoones, kontrollida häire põhjust ja tagada ruumide ohutust.
  2. 2.2 PhoD funktsioon on vaikimisi mitteaktiivne. Funktsiooni aktiveerimiseks valib administraator (klient) või kliendi poolt volitatud kasutaja AIKO Koduvalve mobiilirakenduse seadete ribalt vastava funktsiooni.
  3. 2.3 Kasutajate kategooriad, kes saavad PhoD funktsiooni toiminguid teha:
   1. 2.3.1 Administraator (klient). Temal on õigus hallata kõiki kasutusõigusi ja PhoD funktsiooni privaatsusseadeid (Privacy Settings): PhoD-d igal ajal lubada või keelata; määrata või tühistada PhoD kasutamise õigust ja pääseda ligi teiste kasutajate piltidele; anda punktis 2 toodud kolmandale isikule juurdepääsu PhoD andmetele; taotleda piltide tegemist; teha igal ajal pilte (sõltumata sellest, kas objekt on valve all või mitte); vaadata teiste kasutajate tehtud pilte; näha kasutajaid ja nende kasutusõigusi; määrata, millised kasutajad saavad pilte teha; milliseid süsteemiandureid piltide tegemiseks kasutada ja millal kasutaja saab pilti teha (kas igal ajal või siis, kui seade on valve all) ja blokeerida mis tahes kasutaja või konto. Teenuseosutaja annab teada, et tehniliselt on takistatud PhoD funktsiooniga tehtud piltide vaatamine teenuseosutaja (AS G4S Eesti) poolt, isegi kui administraator teeb vastava valiku AIKO Koduvalve mobiilirakenduses (teenuseosutaja ja kolmanda isiku juurdepääs).
   2. 2.3.2 Kasutaja (kliendi poolt loodud kasutaja). Vaikimisi ei ole tal juurdepääsu PhoD privaatsusseadetele (Privacy Settings) ega PhoD funktsiooni kasutamisele ega tehtud piltidele. Kasutajal ei ole õigust ilma administraatori loata PhoD funktsiooni aktiveerida ega blokeerida. Kui administraator annab kasutajaõigused, saab kasutaja:
    1. 2.3.2.1 teha pilte. Administraatoril on õigus oma äranägemisel lubada (või keelata) teistel kasutajatel AIKO Koduvalve mobiilirakenduses ruumidest pilte teha. Administraator võib seda õigust:
     1. a) piirata ajaliselt (lubada pildistada ainult juhul, kui objekt on valve all);
     2. b) määrata territooriumi järgi (lubada piltidele juurdepääsu ainult valitud anduritele (kaameratele))
     3. c) määrata tegevuse järgi (lubada taotleda pildi tegemist olukorrale vastavalt, näiteks häire korral, sealjuures tavaolukorras piltidele juurdepääsemise õigust ei lubata).
     Administraator võib kõik punktis 2.3.2.1 nimetatud õigused igal ajal tühistada või neid muuta;
    2. 2.3.2.2 pääseda piltidele ligi. Administraator võib oma äranägemisel lubada (või keelata) kasutajal näha kasutaja enda või teiste kasutajate tehtud pilte. Mõned lisafaktid:
     1. a) tehtud pildid on kättesaadavad ainult sellistele kasutajatele, kellel on õigus pilte teha;
     2. b) kui kasutaja saab õiguse pilte teha, ei saa ta enne selle õiguse saamist tehtud pilte vaadata;
     3. c) kasutaja, kellel ei ole enam õigust pilte teha, saab vaadata enda tehtud pilte ajast, mil tal vastav õigus oli.
     Administraator võib kõik punktis 2.3.2.2 nimetatud õigused igal ajal tühistada või neid muuta. Kui kasutaja (sh administraator)
     1. a) taotles pildi tegemist või
     2. b) tegi pildi, saavad kõik kasutajad sellekohase teate, kuid teised kasutajad vastavat pilti ei näe, kui neil selleks vastavat õigust ei ole.
   3. 2.3.3 Kui administraator annab kasutajale administraatori õigused, saab kasutaja:
    1. 2.3.3.1 kõiki kasutusõigusi ja PhoD funktsiooni privaatsusseadeid (Privacy Settings) hallata. Administraatoril on õigus oma äranägemisel igal ajal lubada (või keelata) teistel kasutajatel PhoD funktsiooni aktiveerida ja keelata. Administraator võib sellise õiguse igal ajal tühistada;
    2. 2.3.3.2 määrata ja lisada uusi kasutajaid. Administraatoril on õigus oma äranägemisel lubada (või keelata) teistel kasutajatel lisada või kustutada uusi kasutajaid ja määrata neile teatud ulatuses õigusi. Administraator võib kõik need õigused igal ajal tühistada või neid muuta;
    3. 2.3.3.3 teha pilte. Administraatoril on õigus oma äranägemisel lubada (või keelata) teistel kasutajatel AIKO Koduvalve mobiilirakenduses ruumidest pilte teha. Administraator võib seda õigust:
     1. a) piirata ajaliselt (lubada pildistada ainult juhul, kui objekt on valve all);
     2. b) territooriumi järgi (lubada piltidele juurdepääsu ainult valitud anduritele (kaameratele)),
     3. c) tegevuse järgi (lubada taotleda pildi tegemist olukorrale vastavalt, näiteks häire korral, muul juhul ehk tavaolukorral aga pildile juurde pääsemise õigust aga ei ole).
    4. 2.3.3.4 pääseda piltidele ligi. Administraator võib oma äranägemisel lubada (või keelata) kasutajal näha kasutaja enda või teiste kasutajate tehtud pilte. Mõned lisafaktid:
     1. a) tehtud pildid on kättesaadavad ainult sellistele kasutajatele, kellel on õigus pilte teha;
     2. b) kui kasutaja saab õiguse pilte teha, ei saa ta enne selle õiguse saamist tehtud pilte vaadata;
     3. c) kasutaja, kellel ei ole enam õigust pilte teha, saab vaadata enda tehtud pilte ajast, mil tal vastav õigus oli.
     Administraator võib kõik punktis 2.3.3.1–2.3.3.4 nimetatud õigused igal ajal tühistada või neid muuta. Kui kasutaja (sh administraator):
     1. a) taotles pildi tegemist või
     2. b) tegi pildi, saavad kõik kasutajad sellekohase teate, kuid teised kasutajad vastavat pilti ei näe, kui neil ei ole selleks vastavat õigust.
  4. 2.4 Administraator peab hankima kõigilt kasutajatelt selgesõnalise nõusoleku enne
   1. 2.4.1 PhoD funktsiooni aktiveerimist
   2. 2.4.2 mis tahes kasutajate mis tahes õiguste andmist.
  5. 2.5 Kuna teenusosutajal juurdepääsu piltidele ei ole, ei täida teenuseosutaja tellimusi piltide väljastamiseks.
 3. 3 Isikuandmed – teenuseosutaja ja kolmandate isikute juurdepääs

  1. 3.1 Teenuseosutaja näeb ainult järgmisi isikuandmeid:
   1. 3.1.1 administraatori ja kasutajate kasutajanimed ja e-posti aadressid;
   2. 3.1.2 pildi tegemise kuupäev ja kellaaeg;
   3. 3.1.3 kasutajat, kes pilti taotles (kasutajanimi ja e-posti aadress), pilti ennast teenuseosutaja ei näe.
   Eelnimetatud tegevuste logi on teenuseosutajale nähtav üks aasta käesolevast hetkest arvates.
  2. 3.2 Administraatoril on võimalus anda õigusi kolmandatele isikutele (paigaldusettevõtted ja teised teenuseid osutavad isikud või ettevõtted) PhoD funktsiooni kasutada. Sellisel juhul on kolmandatel isikutel täielik juurdepääs isikuandmetele (kasutajanimed, e-posti aadressid ja pildid vastavalt õigustele).
  3. 3.3 Palun arvestage, et kui annate kasutajatele loa teha pilte või pääseda piltidele ligi PhoD funktsiooni kaudu, tekib risk teie ja teiste inimeste eraelu puutumatusele (võivad saada teatavaks teie ja teiste inimeste eraelu andmed). Teenuseosutaja ei soovita anda juurdepääsu ühelegi PhoD funktsioonile ilma mõistliku vajaduseta või siis, kui vajadust saaksite te täita mõnel muul viisil. Kui aga soovite lubada teistel isikutel kasutada PhoD funktsiooni (võimaldada pääseda ligi piltidele), soovitab teenuseosutaja esmalt kõiki riske hinnata.
 4. 4 Muud sätted

  1. 4.1 Kui teil on antud dokumendis toodud isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil andmekaitse@ee.g4s.com.
  2. 4.2 Toote tehnilise dokumentatsiooniga (milleks on kasutujuhend) on võimalik tutvuda AIKO Kodvalve mobiilirakenduses. PhoD funktsiooni toimimisega tutvumiseks lugege palun viidatud dokumenti.