Mehitatud valve kalkulaator

Kalkulaator annab hinnangu, millise tunnihinnaga on võimalik Eesti seaduseid järgides mehitatud valve teenust osutada. Loodame, et see on kasulik abiline kõigile, kes puutuvad kokku mehitatud valve pakkumiste või hangete hindamisega. Teema on eriti aktuaalne, kui hind fikseeritakse mitmeks aastaks, kuna siis on oluline, et arvestatud oleks ka erinevate seadustest tulenevate muutustega (näiteks miinimumpalga tõus).

Kalkulaator on koostatud lähtuvalt Maksu- ja Tolliameti soovitustest, kes on ka ise kalkulaatori aktiivne kasutaja.

Vali nooltega õige aastaarv ning liigu skaalal soovitud tunnihinnale, et saada hinnang.2019 2020 2021

Mehitatud valve tunnihind

0.00